Boonthar at Facebook Boonthar at Twitter


GOLD PLATINUM
เช็คแต้มสะสมสำหรับสมาชิก
ร้านบุญทาพาณิชย์
เช็คการใช้แต้มสะสม
เช็คข้อมูลการใช้แต้มสะสมของสมาชิก
สำหรับพนักงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบของขัวญวันเด็กให้กลุ่มรร.ตำบลแม่อ้อแม่แก้ว

หจก.บุญทาพาณิชย์ มอบของขัวญในวันเด็ก ให้กับโรงเรียนในกลุ่มตำบลแม่อ้อแม่แก้วโมเดล

มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชน

หจก.บุญทาพาณิชย์ มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลในพื้นที่เชียงราย

สายด่วน เบอร์ตรง

สายด่วน เบอร์ตรง แจ้งปัญหา งานบริการและปัญหาอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งตรงถึงผู้บริหาร บุญทาพาณิชย์โดยตรง!

BOONTHAR.COM

Powered by CRiT Service | Administrator.| Check mail
Top