Boonthar at Facebook Boonthar at Twitter


GOLD PLATINUM
เช็คแต้มสะสมสำหรับสมาชิก
ร้านบุญทาพาณิชย์
เช็คการใช้แต้มสะสม
เช็คข้อมูลการใช้แต้มสะสมของสมาชิก
สำหรับพนักงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์


ผ่าวิกฤต โควิด-19 ไปด้วยกัน

สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้!. ผู้คนสวมหน้ากากเข้าหากัน,ร้านอาหารไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง,ร้านสดวกชื้อปิดตอนกลางคืน,ถนนทุกสายโล่ง,สายการบินทุกสายการบินต้องหยุดบิน!.

มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชน

หจก.บุญทาพาณิชย์ มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลในพื้นที่เชียงราย

สายด่วน เบอร์ตรง

สายด่วน เบอร์ตรง แจ้งปัญหา งานบริการและปัญหาอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งตรงถึงผู้บริหาร บุญทาพาณิชย์โดยตรง!

BOONTHAR.COM

Powered by CRiT Service | Administrator.| Check mail
Top