Boonthar at Facebook Boonthar at Twitter


GOLD PLATINUM
เช็คแต้มสะสมสำหรับสมาชิก
ร้านบุญทาพาณิชย์
เช็คการใช้แต้มสะสม
เช็คข้อมูลการใช้แต้มสะสมของสมาชิก
สำหรับพนักงาน


มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชน

หจก.บุญทาพาณิชย์ มอบทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลในพื้นที่เชียงราย

บุญทาพาณิชย์ได้ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งหลาย โดยการส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมอบทุนสนับสนุนทีมพุตบอลเยาวชนทุกแมท ที่มีการแข่งขัน เป็นการส่งเสร็มให้เยาวชนในพื้นที่ ให้มีการพัฒนาการเล่นพุตบอลเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาพุตบอลในจังหวัดและทำให้เยาวชนมีใจรักการเล่นกีฬา(กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ) เราจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนในพื้นที่ให้มีน้ำใจนักกีฬาBOONTHAR.COM

Powered by CRiT Service | Administrator.| Check mail
Top