Boonthar at Facebook Boonthar at Twitter


GOLD PLATINUM
เช็คแต้มสะสมสำหรับสมาชิก
ร้านบุญทาพาณิชย์
เช็คการใช้แต้มสะสม
เช็คข้อมูลการใช้แต้มสะสมของสมาชิก
สำหรับพนักงาน


โครงการ"ซ่อมฟรี! เติมรอยยิ่ม เพิ่มความสุข"

ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่คอยจะดี ท่านลูกค้าก็ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็น ทางบุญทาเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้เลยจัดโครงการ"ซ่อมฟรี! เติมรอยยิ้ม เพิ่มความสุข" เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านลูกค้าโดยการออกบริการซ่อมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆ เมื่อเรียกใช้บริการหน่วยซ่อมเคลื่อนที่ของบุญทาพาณิชญ์ งานนี้มีรอยยิ้มกันทั่วหน้าทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ค่ะ!..

 BOONTHAR.COM

Powered by CRiT Service | Administrator.| Check mail
Top